Affiches

Afficheontwerpen doorheen de jaren

In volgorde: affiche en uitnodiging voor Prijs Letterkunde voor Provincie Westvlaanderen, 2014; affiche Boobs art, Seedfactory, 2017; ontwerp Blauwe voeten voor CC De Spil Roeselare, 2009; affiche 40 jaar VCC, 2013; affiche Nocturne voor  CC 't Vondel, 2013; web-en kaartontwerp voor het Lezerscollectief 'Samenlezen', 2014; 4x illustratie voor theaterhuis De Maan, 2010